Privacy Policy

Persoonlijke gegevens:

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact met u opnemen.

Inzage en correctie persoonsgegevens:

Staaldigitaal.nl probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.

Aanpassen privacy reglement:

Wij behouden ons het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Staaldigitaal
Europaweg 23
9636 HT Zuidbroek

info@staaldigitaal.nl

T 0598-450 777
F 0598-450 665

Kvk nr 57427143

Btw nr NL852575361B01

Staal digitaal op Facebook
Staal Digitaal op Facebook