Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Staaldigitaal v.o.f. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

Staaldigitaal v.o.f. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staaldigitaal v.o.f. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Staaldigitaal v.o.f.

Contact

Staaldigitaal
Europaweg 23
9636 HT Zuidbroek

info@staaldigitaal.nl

T 0598-450 777
F 0598-450 665

Kvk nr 57427143

Btw nr NL852575361B01

Staal digitaal op Facebook
Staal Digitaal op Facebook